top of page

Atelier poskytuje komlexní architektonické a projekční služby v oblasti návrhů novostaveb, rekonstrukcí a interiérů obytných, průmyslových, administrativních a ostatních typů budov.

 

Práce architekta není akademická a nekončí pouhým definováním designu. Jeho úlohou je také celý projekt technicky a organizačně koordinovat, respektive provést klienta profesionálně a bezpečně celým procesem výstavby - od výtvarně-architektonického zpracování zadání, přes koordinaci všech technických souvislostí v rámci projektu, asistenci při získávání příslušných úředních povolení a výběru dodavatele, až po dokončený, zkolaudovaný a k užívání připravený celek.

 

Atelier tedy nabízí klientovi zejména architektonické a projekční práce, ale díky dlouhodobě budované kontaktní síti spolehlivých partnerů je schopen zajistit též inženýring (tzn. projednání na úřadech), spolupráci při výběru zhotovitele a komplexní "project management" včetně následného technického dozoru. Klientovi nabízíme též odbornou asistenci při nákupu nemovitosti a posouzení jejího technického stavu.  

_ rodinné domy

_ bytové domy

_ přestavby / renovace bytů a rekonstrukce bytových jader

_ rekonstrukce, přestavby a dostavby stávajících objektů, vč. historických

_ konverze průmyslových budov

_ odborné konzultace

_ odborná asistence při nákupu nemovitosti

bottom of page